TEST:
Werk in uitvoering!

Over ons

Na lange tijd in Nijmegen als archivaris in en voor kloosters te hebben gewerkt begon ik, vanuit Friesland, eind 2011 een archiefbureau gespecialiseerd in archieven van religieuze instellingen. Sindsdien werk(t) we onder meer aan de archieven van de St. Paulusabdij te Oosterhout, abdij Koningshoeven te Tilburg, de St. Augustinusparochie te Nijmegen, de Heilig Land Stichting, en de protestantse gemeenten van Bloemendaal-Overveen en Leeuwarden-Huizum. Wij inventariseren archieven. Tot voor kort bewerkten we alleen papieren archieven. Nu kunnen we onze klanten ook ondersteuning bieden bij het opslaan en het beheer van het digitaal gevormde materiaal. Ons archiefbureau is gevestigd in de mooie oude Petruskerk in Lichtaard (bij Dokkum). Het vaste team bestaat uit Ruerd de Vries, Dick Deuzeman, Jouke Sijtsma, Gerben Vaatstra en Amara Putri. Dick en Jouke inventariseren archieven. Jouke ondersteunt ook kerken bij de implementatie van Microsoft 365. Gerben werkt aan ons webportaal voor kerkelijke archieven.

Foto door LAURA LUNA van Unsplash

 Team Archief Bureau Ruerd de Vries


Foto door Omar Lopez van Unsplash