In actie voor Keulen (slot)

De actie voor het Keulse archief is geslaagd! De benodigde 5000 euro is binnen, het handschrift is gerestaureerd en gedigitaliseerd, en kan ik u nu ook de aangekondigde video van de restauratie tonen. Ik ben erg blij dat het – met de hulp van heel veel mensen – allemaal is gelukt. Waar ging het ook al weer over?
Op 3 maart 2009 stortte het Historische Archiv der Stadt Köln (HAStK), waarschijnlijk als gevolg van de aanleg van een metrolijn, in. Twee jonge mensen kwamen om en vele kilometers (zeer) oud en bijzonder archief stortte in een enorm gat. Hulp stroomde toe. Onder leiding van Blue Shield (‘het rode kruis voor het cultureel erfgoed’) en BRAIN, de beroepsvereniging van archivarissen verleenden onder andere Nederlandse archivarissen en restauratiemedewerkers hulp. De ramp maakte veel indruk op me. Tijdens een vakantie in 2012 bezocht ik in Keulen, in een tijdelijk onderkomen van het HAStK, een tentoonstelling over de ramp. Het bleek mogelijk als ‘peetouder’ een beschadigd archiefstuk te adopteren, zodat het gerestaureerd en gedigitaliseerd kan worden. Dat heb ik gedaan. Het geadopteerde handschrift (dat wordt aangeduid als HAStK W*376) werd rond 1500 samengesteld. De oudste delen ontstonden rond 1400. Het betreft werken van Bernardus van Clairvaux, maar ook van Willem van Saint-Thierry en St. Augustinus. In het handschrift staat het eigendomsmerk van het klooster Marienbrink van de Zusters van het Gemene Leven te Coesfeld (bisdom Münster).
Ik ondernam van alles om 5000 euro, nodig voor de restauratie en digitalisering van het zwaar beschadigde handschrift, bij elkaar te krijgen. Ik benaderde personen en instellingen, ik schreef enkele artikelen, ik hield een presentatie tijdens de studiedagen van de KVAN, vorig jaar in Amsterdam, en ik zamelde geld in op de boekenmarkt in Deventer. Veel mensen reageerden positief. Ik ontving donaties van kloosters en van archivarissen, restaurateurs, bedrijven en van particulieren. Minstens zo blij als met het geld ben ik met de zeer positieve reacties van onder andere Blue Shield en BRAIN. Steunbetuigingen ontving ik verder van kloosterlingen en van academici (vooral mediëvisten), zoals Dom Bernardus Peeters ocso (abdij Koningshoeven), Frits van Oostrom, (Universiteit van Utrecht), Babette Hellemans (Rijksuniversiteit Groningen), Patty Bange (Radboud Universiteit Nijmegen), Paul Verdeyen s.j. (Universiteit van Antwerpen), Geert Sanders (University of Oxford) en Koen Goudriaan (Vrije Universiteit). Deze laatste schreef speciaal voor de actie een interessant artikel over het zusterhuis Marienbrink. Ik ben alle mensen zeer dankbaar voor de bijdrage.
In december 2013 kon ik via Twitter melden dat ik 5000 euro op de rekening had staan. Een maand eerder had ik al met Joop Koopmanschap en zijn medewerkers het Restaurierungs- und Digitalizierungszentrum (RDZ) in Keulen bezocht om filmopnamen te maken van de (in september 2013 begonnen) restauratie van HAStK W*376. Met de opnamen wil ik u tonen wat er met de gelden is gebeurd. Ook op een andere wijzen kan ik u echter nog informeren. Op 13 januari 2014 kwam een einde aan de restauratiewerkzaamheden, in februari ontving ik het restauratierapport. Desgewenst kan ik u een kopie van het rapport tonen en/of toezenden. Tot slot kan ik u nog melden dat we woensdag 4 juni a.s. naar het RDZ in Keulen gaan om het gerestaureerde handschrift te bewonderen. Wilt u ook mee? Stuurt u mij dan even een mail, dan kan ik u de treintijden en de naam en het adres van het hotel doorgeven. Tja, en dan is de actie voor Keulen voor mij nu ten einde. Misschien voor u nog niet? Op http://historischesarchivkoeln.de/de/patenschaft/intro leest u hoe u zelf een archiefstuk kunt adopteren. Het archief in Keulen kan nog steeds alle hulp gebruiken.

Archief