Het zouavenmuseum in Oudenbosch

Ongetwijfeld bezoekt u als bezoeker van deze website met een zekere regelmaat een museum. Heel graag beveel ik u het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch aan. In enkele zalen laat ons museum u iets zien uit de geschiedenis van de eenwording van Italië in het midden van de negentiende eeuw. Niet direct een museum dat u in ons land zou verwachten, ware het niet dat er heel wat Nederlanders in die strijd hebben meegestreden. Zij zetten zich in voor het behoud van de Kerkelijke Staat, die in die jaren bestuurd werd door de paus koning Pius IX. Het museum toont u uniformen, beelden, afbeeldingen van de hoofdpersonen op het politieke toneel, afbeeldingen van de strijd en van de rust tussen de strijd. Het museum beschikt ook over tal van souvenirs die de zouaven mee brachten. Dat de zouaventijd niet afgesloten was met de val van Rome op 20 september 1870, waar de eenwording van Italië mee werd voltooid, laten de diverse vaandels zien van verschillende zouavenbroederschappen die na die jaren werden opgericht; verenigingen waar de oud-strijders elkaar opzochten.

Het zouavenmuseum bewaart en toont niet alleen voorwerpen. Wij beschikken ook over foto’s van zouaven. Er zijn verder kopieën van inschrijfformulieren. De meeste dragen een handtekening, sommigen zijn ondertekend met een ‘X’: nog niet iedereen kon lezen en schrijven in die dagen. Van groot belang zijn zeker ook de brieven en dagboeken die de zouaven bijhielden. Hierin beschrijven zij hoe zij alles om hen heen ervaren. De meesten waren eenvoudig ambachtsman of boerenknecht. Zij schrijven over wat zij zien: grote processies, indrukwekkende vieringen, veel bisschoppelijk paars en kardinaalsrood, soms zien zij de paus wat steeds een onuitwisbare indruk maakt. In al hun eenvoud gingen er vanuit Nederland ruim 3000 jonge mannen, van katholieke huize, naar Rome om de paus bij te staan in het verdedigen van het grondgebied, waar hij als soeverein vorst over regeerde. Dat zij, door dienst te nemen in vreemde staats- of krijgsdienst toestemming aan de koning moesten vragen, wisten de meesten niet, en als ze het wel wisten dan was hun redenering vaak kinderlijk eenvoudig: “de paus is onze Vader, hij is geen vreemde”. Sommige hebben toestemming gevraagd en gekregen. Anderen moesten bij terugkeer een vergunning vragen om zich weer in ons land te mogen vestigen. Er wordt gezegd dat aan hen die het Nederlanderschap verloren dit postuum is toegekend, maar dit zou nader moeten worden onderzocht.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de zouaven en het zouavenmuseum? Op www.zouavenmuseum.nltreft u naast heel veel andere informatie onder andere een overzicht aan van de Nederlanders die als zouaaf naar Rome vertrokken, met vermelding van geboorteplaats en geboortedatum. Wie weet, treft u een familielid of een plaatsgenoot aan. Wilt u misschien het museum in Oudenbosch bezoeken? Van mei t/m september kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag, en op de eerste en derde zondag bij ons terecht. In de andere maanden bent u welkom iedere dinsdag en iedere eerste en derde zondag. De openingstijden van het museum zijn telkens van 14.00 uur tot 17.00 uur. Met carnaval en tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gesloten. Voor groepen bestaat de mogelijkheid het gehele jaar door op afspraak het museum te bezoeken. Op aanvraag verzorgt het zouavenmuseum een rondleiding, die ongeveer drie kwartier tot één uur duurt. Wij houden tevens lezingen op locatie.

 

Archief