Nog maar net begonnen!

 

 

Op 5 oktober 2011 schreef ik een tweet: “Ik ben mijn eigen archiefbureau begonnen”. Wat is er sinds die tijd veel gebeurd! Eerst ben ik op zoek gegaan naar klanten. Die vond ik in de kloosterwereld. Jarenlang heb ik, met erg veel plezier, in die wereld gewerkt. Ik was werkzaam bij het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (KAN), een stichting van waaruit het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha (bij Cuijk, N.B.) is voortgekomen. Als archivaris bezocht ik tientallen kloosters om kloosterlingen te helpen het archief op orde te brengen. Ik bewerkte natuurlijk ook zelf archieven. Zo stelde ik een inventaris samen van het archief van een huis van de Vrouwen van Bethanië te Rome. Nu zijn kloosters mijn belangrijkste klanten. Ik bewerk het brouwerijarchief van abdij Koningshoeven te Tilburg en ik ben bezig met een zeer oud archief van de Wilhelmieten, dat berust bij de Broeders van Huijbergen. Daarnaast help ik de Benedictijnen van Oosterhout (nu Teteringen) en Doetinchem bij het archief. Het zijn stuk voor stuk interessante (en belangrijke!) archieven.

Zoals ik in de naam van mijn bureau, Kerkelijke Archieven, tot uitdrukking heb willen brengen, richt ik mij niet enkel op kloosters. Ik bewerk ook graag archieven van kerken, rooms-katholiek en protestant. In opdracht van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) bewerk ik het archief van de St. Augustinusparochie (ook bekend als Karmelparochie). Voor de Heilig Land Stichting schreef ik een projectplan voor het oude archief. Zoals zoveel plaatsen kent de Heilig Landstichting een afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Deze zomer maakte ik een inventaris van het archief. Dichter bij huis, in Bolsward, ga ik waarschijnlijk voor de Stichting Archief- en Documentatie Centrum voor R.K. Friesland (ADRKF) het archief van het Katholiek Vrouwengilde bewerken. Nog dichter bij huis ben ik bezig met een klus voor de PKN van mijn geboorteplaats Drogeham. Gemeenteleden ontsluiten de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Gereformeerde Kerk van Drogeham, ik help hen daarbij.
Gezien het bovenstaande zal het geen verbazing wekken dat het even heeft geduurd voor mijn website klaar was. Dit is mijn eerste blog. Mijn bedoeling is maandelijks een nieuwe blog te plaatsen. En wel over een thema dat me bezig houdt en waar de bezoekers van mijn website iets aan kunnen hebben. Er zullen ook artikelen van gasten te lezen zijn. Van Lodewijk Winkeler van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en van Hans Seijlhouwer van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) ontving ik al blogs. Ook anderen zijn bezig een stukje te schrijven. Behalve een dynamisch deel heeft mijn website ook een min of meer statisch deel. In dat deel vertel ik onder andere iets over mezelf en over de diensten die ik aanbied. Tja, en dan is het afwachten hoe Kerkelijke Archieven zich verder zal ontwikkelen. Ik had een goede start. De vooruitzichten zijn uitstekend. Er zitten nog enkele prachtige projecten aan te komen. Ik ben nog maar net begonnen!

Archief